Aktualności

XVI pielgrzymka policyjna na Jasną Górę

Data publikacji 25.09.2017

24 września 2017 roku, już po raz szesnasty, w ramach Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego przybyli do Częstochowy członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., policjanci, pracownicy cywilni Policji, rodziny policjantów oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń wspierających Policję

W pielgrzymce uczestniczyli, jak co roku, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z Prezes Teresą Bracką na czele.

Uroczystość zaszczycili m. in. Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Andrzej Sprycha, I Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendanci wojewódzcy w tym gospodarz wczorajszych obchodów Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.

Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafałem Jankowskim. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających przy Policji.

Uroczystości rozpoczęły się o 11.30 na Placu Biegańskiego w Częstochowie od występu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Roman Maciejewski złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Nadinspektor przywitał się ze sztandarami oraz dokonał przeglądu pododdziałów. Wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki i przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Delegacja Częstochowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz delegacja Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie złożyły kwiaty i znicz pamięci na „Polanie Dębowej” - Placu Katyńskim w na terenie Częstochowy.

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Św., celebrowana przez Biskupa Polowego Ks. Bp gen. bryg. Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji, po której delegacja złożona z przedstawicieli garnizonów Policji z całego kraju modliła się w intencji policjantów zamordowanych na wschodzie wiosną 1940 roku oraz całego środowiska policyjnego przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej Pani Jasnogórskiej.

Uroczystości zakończyły się modlitwą przy tablicy „Gloria Victis”, gdzie zawierzenie odczytała Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka w intencji policjantów II RP - ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

FOTO: KWP Katowice