Aktualności

Pielgrzymka na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje

Data publikacji 05.09.2016

W XVI rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych przez NKWD ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Wywiadu i Kontrwywiadu Wojska Polskiego oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodziny zamordowanych policjantów II RP reprezentowali: Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Michał Wykowski - Prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mirosław Cieślik - Chargé d'affaires a.i., insp. dr Rafał Batkowski - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Daniel Głowacz - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, mł. insp. dr Marek Fałdowski - Komendant Miejski Policji w Siedlcach, Grzegorz Nems - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, delegacja Straży Granicznej, a także oficerowie łącznikowi Policji w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi oraz na Ukrainie.

Na uroczystości przybyli również liczni przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Rosyjskiej. Stronę rosyjską reprezentował gen. w stanie spoczynku Witold W. Zawadzki - Przewodniczący Rejonu Kalinińskiego Obwodu Twerskiego, Michaił W. Wostruchin - Dyrektor Kompleksu Memorialnego „Miednoje” oraz Nadieżda F. Cariowa - Zastępca Dyrektora Generalnego Muzeum Współczesnej Historii Rosji.

Uroczystości rozpoczęły się prawosławną Modlitwą za ofiary NKWD na rosyjskiej części Memoriału Miednoje. Uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje rozpoczęła się od zapalenia znicza, uderzenia w Dzwon Pamięci oraz wierszem Krzysztofa Cezarego Buszmana „Pieśń ciszy”.

Mszę Św. w intencji zamordowanych polskich jeńców wojennych celebrowali: Ks. Bogdan Zagórski - Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Ks. Marek Tacikowski Proboszcz Parafii Katolickiej w Twerze.

Po zakończonej Mszy Św. w imieniu rodzin zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego głos zabrała Teresa Bracka – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

…. Niezwykła to jest chwila, kiedy mogę wraz z Wami uczestniczyć w pielgrzymce ­na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje. Tu gdzie znajdują się prochy naszych bliskich. Siedemdziesiąt sześć lat temu miała miejsce zbrodnia w Twerze, określana dziś przez historyków mianem Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia ta jest kolejnym potwierdzeniem pogardy dla ludzkiego życia, dążeniem do całkowitej eksterminacji polskich żołnierzy i policjantów, dla których najważniejszym mottem życiowym był - Bóg, Honor i Ojczyzna !....

Następnie odczytano list nadisnp. dr Jarosława Szymczyka - Komendanta Głównego Policji.

Po oficjalnych wystąpieniach zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Poświęceniem ziemi z miejsca spoczynku funkcjonariuszy II RP, minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon Pamięci zakończyła się uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Następnie delegacja udała się do Tweru, gdzie pod tablicą umieszczoną na budynku byłej siedziby NKWD, w którym zamordowano 6 311 polskich jeńców wojennych z ostaszkowskiego Obozu Specjalnego NKWD, złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

Pielgrzymkę zakończyła tradycyjnie już wizyta w Parafii Przemienienia Pańskiego w Twerze. Za pielęgnowanie prawdy, miłości i przebaczenia Medalem Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki zostali wyróżnieni: Ks. Marek Tacikowski - Proboszcz Kościoła Katolickiego w Twerze oraz były i obecny oficer łącznikowy Policji w Federacji Rosyjskiej.