Aktualności

"Wspólnie dla repatriacji" - konferencja historyczna

Data publikacji 20.04.2016

19 kwietnia 2016 roku w Sali Sejmu Śląskiego, w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyła się konferencja historyczno - szkoleniowa pt.: "Wspólnie dla repatriacji".

19 kwietnia 2016 roku w Sali Sejmu Śląskiego, w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyła się konferencja historyczno - szkoleniowa pt.: "Wspólnie dla repatriacji".

W trakcie konferencji poruszono m.in. kwestie dotyczące pomocy w powrocie do Polski Rodakom pozostałym na Wschodzie oraz dotyczące aktualnych procedur i przepisów w sprawie procesu repatriacji. 
Na zaproszenie organizatora w konferencji wzięła udział delacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na czele z Prezes Teresą Bracką.

Otwarcia konferencji i przywitania gości dokonał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Następnie zostały zaprezentowane referaty:

Pamięć i prawda: Dzieje zesłań i wywózek ludności polskiej na Sybir w okresie carskiej Rosji i komunistycznego ZSRS oraz prezentacja działalności Centrum Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń,
Repatriacja ważną dziedziną działalności władz państwowych - aktualne procedury i przepisy dotyczące procesu repatriacji oraz planowane zmiany w tym zakresie,
Witamy w domu! Doświadczenia gmin, które aktywnie wspierają repatriację w województwie śląskim, prezentacja dobrych praktyk, najważniejszych problemów oraz osiągniętych efektów.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była czasowa wystawa historyczna poświęcona losom Sybiraków oraz pokaz filmu dokumentalnego pt.: "Wyszli z ziemi niewoli".