Aktualności

Upamiętnienie katowickiego policjanta II RP

Data publikacji 23.11.2017

23 listopada 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Katowicach odbyła się XLIX sesja Rady Miasta Katowice. Na zaproszenie Rady Miasta Katowice w sesji wziął udział przedstawiciel Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach - Grzegorz Grześkowiak.

W  czasie  posiedzenia  Rady  Miasta,  miedzy  innymi,  została  przegłosowana uchwała DS-1028/17 dotycząca nadania nazwy  placowi - „Skwer Franciszka Szymkowiaka”,  który znajduje się na  terenie  Katowic u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki, Alfonsa Zgrzebnioka i Łabędziej.

Plac otrzymał imię na cześć funkcjonariusza Policji Województwa Śląskiego - aspiranta Franciszka Szymkowiaka z Miejskiej i Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach. 

Wniosek o nadanie nazwy został złożony przez Zarząd naszego Stowarzyszenia i stanowi kolejny „policyjny znak pamięci”, co wpisuje się w obchody 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922 – 2017, których głównym organizatorem na terenie Miasta Katowice jest Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Podczas sesji głos zabrał przedstawiciel Zarządu OS Rodzina Policyjna 1939 r. Grzegorz Grześkowiak. Podczas swej wypowiedzi podziękował członkom Rady Miasta Katowice za przyjecie jednogłośnie uchwały w sprawie nadania placowi imienia aspiranta PWŚl. Franciszka Szymkowiaka.

Ponadto przedstawił rys historyczny życia i służby aspiranta Franciszka Szymkowiaka, który w okresie międzywojennym pełnił służbę w Miejskiej i Powiatowej Komendzie Policji Województwa Śląskiego w Katowicach. 

 

 

Franciszek Szymkowiak

1894 – 1940

Żołnierz Wojska Polskiego, weteran Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i III Powstania Śląskiego 1921, funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego 1922 -1939, obrońca Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, ofiara Zbrodni Katyńskiej 1940.

Urodził się 16 grudnia 1894 roku w Górze w powiecie Jarocin. W 1918 roku brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W następnym roku uczestniczył jako żołnierz Wojsk Wielkopolskich w wojnie polsko-ukraińskiej. W 1920 roku bił się z sowietami w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu jako podoficer Wojska Polskiego został skierowany na Górny Śląsk i wziął udział w III Powstaniu Śląskim. Po powrocie części Górnego Śląska do Polski w roku 1922 wstąpił do Policji Województwa Śląskiego. Pełnił służbę jako funkcjonariusz w Komendzie Miejskiej i Powiatowej Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w pionie służby mundurowej (obecnie prewencja).

            We wrześniu 1939 roku uczestniczył w obronie Katowic, za co został w roku 2009 odznaczony pośmiertnie przez Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – Krzyżem Zasługi Za Dzielność.

3 września 1939 wraz z pozostałymi na terenie Katowic funkcjonariuszami Policji Województwa Śląskiego został ewakuowany na wschód, gdzie po 17 września 1939 roku został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną a następnie przekazany NKWD. Zesłany przez NKWD do Obozu Specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Został zamordowany 13 kwietnia 1940 roku w Twerze przez funkcjonariuszy NKWD w zbrodni dziś określanej przez historyków mianem – Zbrodni Katyńskiej.

Prochy Śp. aspiranta Franciszka Szymkowiaka spoczywają na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje (Rosja).

            Śp. aspirant PWŚl. Franciszek Szymkowiak został wyróżniony odznaczeniami za pracę w dziele odzyskania niepodległości oraz wzorową służbę w Policji Województwa Śląskiego:

 • Krzyżem Zasługi Za Dzielność (pośmiertnie - 2009)
 • Medalem Niepodległości,
 • Brązowym Krzyżem Zasługi RP,
 • Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi kl. I,
 • Medalem Pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921,
 • Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej (pośmiertnie - 1991),
 • Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 1918-1928,
 • Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę,
 • Odznaką Pamiątkową „Powstańca Broni”,
 • Odznaką Honorową „Orlęta”,
 • Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich,  
 • Odznaką Pamiątkową Dziesięciolecia Policji Województwa Śląskiego 1922-1932.

Decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 5 października 2007 roku jako Ofiara Zbrodni Katyńskiej został pośmiertnie awansowany do stopnia służbowego aspiranta Policji Państwowej.