Aktualności

„Wizerunek służby - tradycja, współczesność i przyszłość”

Data publikacji 09.10.2017

6 października 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa - „Wizerunek służby - tradycja, współczesność i przyszłość”.

Na zaproszenie Komendanta-Rektora WSPol. w Szczytnie insp. dr Marka Fałdowskiego w konferencji wzięła udział Przesz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka.

Integralną częścią konferencji była inauguracja roku akademickiego 2017 / 2018.

Inaugurację Roku Akademickiego poprzedziła  Msza Św. w dniu 5 października 2017 roku w intencji społeczności akademickiej uczelni.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot a także Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka uhonorowała, za wspieranie i okazaną pomoc w realizacji celów statutowych naszego Stowarzyszenia, pamiątkowym numizmatem wydanym z okazji „95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922-2017” oraz Listem Honorowym - Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskego oraz Komendanta-Rektora WSPol. insp. dr Marka Fałdowskiego.

Pierwsza część konferencji naukowej pt.: „Wizerunek służby - tradycja, współczesność i przyszłość” dotyczyła Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, której genezę przedstawił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Następnie Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński podsumował pierwszy rok funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zabierając głos podkreślił, że od początku był entuzjastą tego przedsięwzięcia, ale też zdawał sobie sprawę jak wiele będzie zależało od Policji by to narzędzie odniosło sukces. Podkreślił też, że powstało ono własnymi siłami Biura Prewencji KGP, Łączności i Informatyki KGP.

Głos zabrali następnie Komendanci Wojewódzcy Policji z Białegostoku, Gdańska i Komendy Stołecznej Policji, gdzie pilotażowo wprowadzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, mówiąc o praktycznym wykorzystaniu informacji od społeczeństwa.

II panel konferencji dotyczył „Wizerunku służby - tradycji, współczesności i przyszłości”. Otworzył go Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Zwracając się Komendanta-Rektora insp. dr Marka Fałdowskiego i kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie podkreślił, że wysoki poziom uczelni daje gwarancję, że zarówno kultywowanie etosu i budowanie wizerunku przebiega prawidłowo. Komendant przywołał także zasady etyki Policji II RP, które tak jak słowa współczesnego ślubowania choć proste, są niezwykle trudne do codziennego stosowania.

Dr hab. Bolesław Sprengel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przybliżył uczestnikom konferencji uniwersalne wartości etosu zawodowego w Policji II Rzeczypospolitej.

FOTO: KGP Warszawa, WSPol. Szczytno