Uroczysta gala w Legionowie - Aktualności - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Aktualności

Uroczysta gala w Legionowie

Data publikacji 11.09.2017

W Legionowie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach pod Patronatem Honorowym małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Dudy. Wśród zaproszonych gości była delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. pod przewodnictwem Prezes Teresy Brackiej.

Wieczorem 8 września 2017 roku rozpoczęła się uroczysta gala jubileuszu 20-lecia fundacji uroczystą Mszą Św. w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Uczestniczył w niej Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Po Mszy Św. uczczono pamięć poległych funkcjonariuszy Policji. Podczas odczytywania Apelu Pamięci w niebo wypuszczono białe balony i oddano salwę honorową.

Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. sp. Władysław Padło, Prezes Zarządu mł. insp. w st. sp. Irena Zając, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz delegacja policjantów i podopieczni Fundacji złożyli wieńce i znicze pod pomnikiem legionowskich ofiar Zbrodni Katyńskiej.

9 września 2017 roku galę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Gości powitali Przewodniczący Rady oraz Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Podczas uroczystości zostały wręczone Medale Szlachetnemu Sercu - Cordi Nobile oraz Statuetki Jubileuszowe.

Podczas gali jubileuszu 20-lecia władze Fundacji wspominały wszystkie gesty ofiarności i życzliwości dziękując za zaangażowanie i wsparcie w wypełnianiu jej misji.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka w asyście przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Grzegorza Grześkowiaka wręczyła pamiątkowe numizmaty wydane z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922 - 2017 oraz Listy Honorowe w dowód uznania za wsparcie w realizacji działań statutowych naszego Stowarzyszenia,  wyróżnieni zostali:

  • nadinsp. Andrzej Szymczyk - Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji,
  • insp. Anna Rosół - Komendant CSP w Legionowie,
  • mł. insp. w st. sp. Irena Zając - Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,
  • nadinsp. w st. sp. Władysław Padło - Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk w imieniu Komendanta Głównego Policji i Policji, oprócz słów uznania i podziękowań, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji i Pani Prezes Fundacji okolicznościowe tabliczki pamiątkowe.

W godzinach popołudniowych goście mogli obejrzeć spektakl historyczny, który odbył się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

FOTO: M. Krupa, A. Mitura