Aktualności

Wieczna cześć i chwała policjantom II RP

Data publikacji 11.09.2017

8 września 2017 roku przy Grobie Policjanta Polskiego w Katowicach odbyły się obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę. Gospodarzami uroczystości byli: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.

Ogólnopolskie uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla, której przewodniczył Ks. Bp. Adam Wodaryk. Podczas Mszy Św. modlono się w intencji poległych, zamordowanych i zaginionych funkcjonariuszy Policji II RP podczas II wojny światowej oraz policyjnych rodzin – ofiar terroru niemieckich i sowieckich okupantów.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Katowic przed Grób Policjanta Polskiego, gdzie miała miejsce druga część obchodów upamiętniających tragiczne wydarzenia naszej historii i ogromną ofiarę poniesioną przez policjantów II Rzeczpospolitej.

Na obchody przybyli członkowie naszego Stowarzyszenia, przedstawiciele władz państwowych z Wicewojewodą Śląskim Mariuszem Trepką na czele, przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, emerytowani generałowie Policji oraz uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym oraz kombatanci.

Po powitaniu gości i modlitwie poprowadzonej przez Kapelanów Śląskiego Garnizonu Policji odczytane zostały listy Intencyjne, skierowane do organizatorów i uczestników uroczystości od Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego oraz Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Na wniosek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił Medalem "Pro Patria" zasłużonych wolontariuszy, którzy od wielu lat wspierają stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.

Medalem „Pro Patria” zastali odznaczeni:

  • nadkom. Janusz Rygielski,
  • asp. szt. Waldemar Skotarski,
  • Zdzisław Lazurko

Odznaczenia w imieniu Ministra Jana Józefa Kasprzyka wręczył Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego.

Z kolei Prezes Teresa Bracka w asyście Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Juszyńskiego wręczyła pamiątkowe numizmaty wydane z okazji 95. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922 - 2017 oraz Listy Honorowe w dowód uznania za wsparcie naszego stowarzyszenia w upamiętnianiu historii Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych osób m.in. byli: Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Szef Biura Ochrony Rządu gen. bryg. dr Tomasz Miłkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, Ks. Bp. Adam Wodarczyk, Ks. Proboszcz dr Łukasz Gaweł, Ks. Proboszcz Adam Wycisk oraz Ks. Tadeusz Konik.

Następnie odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców, wiązanek kwiatów i zniczy pamięci przed Grobem Policjanta Polskiego.

W imieniu Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Szydło wieniec złożył Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, w asyście Dyrektor Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Magdaleny Szewczuk-Szturc.

Wieńce i wiązanki zostały złożone przez przybyłych na uroczystość gości – delegacje garnizonów Policji, służb mundurowych, kombatantów i młodzież.

Podziękowania gościom i uczestnikom uroczystości złożyła Prezes Teresa Bracka a całość uroczystości zakończyła defilada.

FOTO: KWP Katowice