Aktualności

Pielgrzymka na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje

Data publikacji 04.09.2017

W 17. rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych w tzw. Zbrodni Katyńskiej funkcjonariuszy Policji II RP, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz urzędników wymiaru sprawiedliwości.

Rodziny zamordowanych policjantów II RP reprezentowali: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz Wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska.

W uroczystości uczestniczyli również: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej Włodzimierz Marciniak, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski, Dyrektor  Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Łukasz Wiliński, Dyrektor  Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, delegacja NSZZ Policjantów, delegacja Straży Granicznej, a także oficerowie łącznikowi Policji w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi oraz na Ukrainie.

Uroczystości w dniu 2 września 2017 roku rozpoczęły się od zapalenia znicza pamięci oraz wspólnej modlitwy pod Tablicami Pamiątkowymi na ścianie budynku Uniwersytetu Medycznego w Twerze - byłej siedzibie Obwodowego Zarządu NKWD – miejscu kaźni polskich jeńców wojennych z Obozu Specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Po złożeniu  kwiatów delegacja przeszła na pobliski skwer, gdzie pod pomnikiem ofiar terroru stalinowskiego Ambasador Włodzimierz Marciniak w asyście  insp. Kamila Brachy i płk SG Wioletty Gorzkowskiej złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

Następnie delegacja udała się na teren Kompleksu Memorialnego Miednoje, gdzie na uroczystości rocznicowe przybyli również liczni przedstawiciele Polonii mieszkającej na terenie Federacji Rosyjskiej.

Uroczystości rozpoczęły się prawosławną modlitwą za ofiary represji stalinowskich na rosyjskiej części Memoriału Miednoje. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia Ofiar Represji Stalinowskich „Dostoinstwo” Galina Iwanowna Pogudkina w niezwykle wzruszającym i emocjonalnym wystąpieniu przedstawiła losy dzieci ofiar represji, które dotknęły w latach 30 i 40 rodziny z ówczesnego Kalinina.

Rocznicowe obchody na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje rozpoczęły się od zapalenia znicza, uderzenia w Dzwon Pamięci oraz odczytania kartki z obozu w Ostaszkowie, wysłanej na początku grudnia 1939 roku przez  st. post. Jana Sowę.

Mszę Św. w intencji zamordowanych celebrowali: Ks. Kapelan KWP w Lublinie Bogdan Zagórski, i Ks. Proboszcz parafii katolickiej w Twerze Marek Tacikowski. Po zakończonej Mszy Św. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha odczytał list Komendanta Głównego Policji, skierowany do uczestników uroczystości.

… Pielgrzymujemy do tego miejsca, nie tylko by czcić pamięć pomordowanych Policjantów II Rzeczypospolitej, ale by dać świadectwo prawdzie historycznej. Prawdzie, z której współcześni  powinni czerpać przestrogę przed totalitaryzmem…

… Danina cierpienia i krwi złożonej przez Policjantów II Rzeczypospolitej stała się jednym z symboli dążenia Polaków do zachowania niepodległości. Ta ofiara i cierpienie pozostaje w pamięci współczesnych policjantów. Łączymy się z Nimi  modlitwą, zapaleniem zniczy i złożeniem wiązanki kwiatów.

Cześć Ich pamięci.

Słowa o dotrzymanej przysiędze, o pamięci, o bólu rodzin zamordowanych i o przebaczeniu były motywem przewodnim wszystkich wystąpień. Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Minutą ciszy i uderzeniem w Dzwon Pamięci zakończyła się uroczystość na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Ostatnim elementem obchodów była wizyta w klasztorze Niło – Stołobieńskiej Pustelni, w którym od końca września 1939 do końca maja 1940 roku  byli więzieni polscy jeńcy wojenni – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

W drodze do klasztoru delegacja zatrzymała się na cmentarzu w Trojeruczycy, gdzie złożyła kwiaty na zbiorowej mogile więźniów pobliskiego obozu, którzy w trakcie uwięzienia zmarli   w wyniku chorób i wycieńczenia.

Pod umieszczonymi przy bramie głównej klasztoru tablicami, upamiętniającymi ofiarę więźniów – funkcjonariuszy służb II Rzeczypospolitej delegacja złożyła kwiaty, a ksiądz Bogdan Zagórski wraz uczestnikami uroczystości odmówił modlitwę w intencji zamordowanych ofiar.

FOTO: A. Nawrotek