Aktualności

„W służbie królowej polskich rzek”

Data publikacji 24.07.2017

22 czerwca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o uczczeniu roku 2017 - Rokiem Rzeki Wisły. Biuro Historii i Tradycji Policji KGP nawiązując do tej inicjatywy parlamentarnej, zaproponowało uczczenie „Roku Wisły” czasową wystawą zatytułowaną „W służbie królowej polskich rzek”. Ten „policyjny znak pamięci” stał się swoistym preludium centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie.

21 lipca 2017 roku w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcia wystawy. Zdjęcia wstęgi dokonali: Łukasz Kudlicki - Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, Andrzej Sprycha – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, nadinsp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji, oraz kom. Krzysztof Musielak, p.o. Dyrektora BHiTP KGP.

Na zaproszenie organizatora w uroczystości wzięła udział delegacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach na czele z Prezes Teresą Bracką oraz jako gość honorowy - członkini Karkowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. - Anna Sikora, córka Śp. post. PP Franciszka Banasia z Komisariatu Rzecznego PP w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, Dyrektor Filmoteki Narodowej Anna Sienkiewicz-Rogowska, dr hab. Hubert Kowalski z Instytutu Archeologii UW, Dyrektorzy Biur KGP, a także członkowie rodzin przedwojennych policjantów: Artur Dobiegała - prawnuk posterunkowego PP z Torunia.

Witając przybyłych na wystawę gości, nadinsp. Jan Lach podkreślił, że przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP ekspozycja nie tylko ukazuje historię policyjnej służby na głównej rzece naszego kraju, ale przedstawia też dzieje stołecznego Komisariatu Rzecznego Policji, który był pierwszą jednostką specjalistyczną tego typu w niepodległej Polsce. Powstał w 1920 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, zastępując działającą wcześniej Straż Rzeczną, której zadaniem była ochrona doliny Wisły.

Kom. Krzysztof Musielak dodał, iż termin otwarcia wystawy nie jest przypadkowy, ponieważ 80 lat temu zorganizowany został I kurs ratownictwa dla funkcjonariuszy Policji rzecznej. Podziękował też współorganizatorom za zaangażowanie w przygotowanie wystawy: funkcjonariuszom z jednostek wodnych z Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa i Płocka, a także pracownikom Muzeum Historii Polski, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim - Skansen Rzeki Pilicy, Biblioteki Kolekcji Prywatnych, Domu Spotkań z Historią, jak również policyjnej prasie: „Policja 997” oraz „Stołeczny Magazyn Policyjny” - za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego „policyjnego znaku pamięci”.

W dalszej części uroczystości Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. przyznało pamiątkowe numizmaty z okazji 95-lecia utworzenia Policji Województwa Śląskiego i powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922 - 2017 oraz Listy Honorowe. 

W dowód uznania za okazaną życzliwość i wsparcie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w upamiętnianiu historii Policji Województwa Śląskiego II RP i martyrologii jej funkcjonariuszy jako ofiar terroru sowieckich komunistów i niemieckich nazistów, wyróżnienia otrzymali:

 • Anna Sikora - Karkowski Oddział OS Rodziny Policyjnej 1939 r.,
 • Łukasz Kudlicki - MSWiA,
 • Andrzej Sprycha - MSWiA,
 • nadinsp. Jan Lach - KGP,
 • insp. Kamil Bracha - CBŚP,
 • mł. insp. Sławomir Litwin - KGP,
 • mł. insp. Iwona Klonowska - KGP,
 • insp. Sławomir Cisowski - KSP,
 • podinsp. Robert Horosz - KGP,
 • podinsp. Lesław Sztangret - KGP,
 • Magdalena Zychowicz - KGP,
 • Bogumiła Gajownik - KGP,\
 • Michał Chlipała - GRH „Posterunek PP Powiatu Nowotarskiego w Nowym Targu”.

Wyróżnienie wręczyła Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka w asyście nadinsp. Jana Lacha.

W imieniu wyróżnionych, serdeczne podziękowania złożył Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Łukasz Kudlicki, który podkreślił w swym wystąpieniu olbrzymie zasługi w kultywowaniu i propagowaniu pamięci o funkcjonariuszach Policji II RP, które od dwudziestu siedmiu lat zgodnie ze Statutem realizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Ponadto wyróżnionym osobom wręczono okolicznościowe odznaki wykonane z okazji 95. rocznicy objęcia Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą. Ten „znak patriotycznej pamięci” to rezultat współpracy Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. z/s w Katowicach z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Szef Gabinetu Politycznego Łukasz Kudlicki wyróżnił Ryngrafem Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji członkinię Krakowskiego Oddziału naszego Stowarzyszenia Annę Sikorę za wieloletni wolontariat na rzecz upamiętniania historii i martyrologii Policjantów II RP.

Natomiast Zastępca Komendanta Głównego Policji nadins. Jan Lach otrzymał od Pani Anny Sikory książkę wydaną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej o jej Ojcu Śp. Franciszku Banasiu - funkcjonariuszu Policji Państwowej II RP.

Śp. Franciszek Banaś - ochotnik Wojny Polsko - Bolszewickiej 1920, następnie funkcjonariusz Komisariatu Rzecznego PP w Krakowie. Po klęsce we wrześniu 1939 roku siłą wcielony przez Niemców do Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa.

Franciszek Banaś, żołnierz ZWZ - AK, ryzykując własnym życiem, ratował obywateli polskich narodowości żydowskiej z Krakowskiego Getta. Za tą bohaterską postawę Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał mu w roku 1980 zaszczytny tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Po wojnie represjonowany przez polskich komunistów jako przedwojenny policjant oraz żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego: ZWZ - AK.

Zwieńczeniem uroczystości było zaproszenie gości do zwiedzenia wystawy.