Pożegnanie Śp. Anatolii Gazdy - Aktualności - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Aktualności

Pożegnanie Śp. Anatolii Gazdy

Data publikacji 26.06.2017

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna z/s w Katowicach ze smutkiem i ogromnym żalem, informuje że 25 czerwca 2017 roku zmarła założycielka i wieloletnia Przewodnicząca Rzeszowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anatolia Gazda.

Śp.
ANATOLIA GAZDA
1926 - 2017

Śp. Anatolia Gazda była od 27 lat wybitną wolontariuszką Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. W latach 1991 - 2013 pełniła społecznie funkcję Przewodniczącej Rzeszowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Od początku swojego wolontariatu propagowała w środowisku młodzieżowym i policyjnym działania w duchu patriotycznym i szacunku dla historii Ojczyzny. Najwięcej pracy społecznej wkładała w proces edukacyjny młodzieży, popularyzując w tym środowisku historię Policji II RP, udziału jej funkcjonariuszy w II wojnie światowej oraz ich martyrologii jako ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego. Od roku 1991 poprzez współpracę z władzami samorządowymi województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa inicjowała obchody upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Była współorganizatorką ogólnopolskiej akcji (1990-1991) mającej na celu uhonorowanie pośmiertne odznaczeniami za udział w Kampanii Wrześniowej 1939 funkcjonariuszy Policji II RP.  W wyniku tego Medalem "Za Udział w Wojnie Obronnej 1939" zostało uhonorowanych pośmiertnie 250 funkcjonariuszy Policji II RP - ofiary Zbrodni Katyńskiej (1991). Była współorganizatorką ogólnopolskiej akcji (1996-2000) społeczno-informacyjnej mającej na celu budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje (Rosja) oraz akcji społecznej (1992-1993) budowy na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - Grobu Policjanta Polskiego, który obecnie jest Miejscem Pamięci Narodowej.

W latach 2008 - 2012 na terenie Rzeszowa, była współrealizatorką programu edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, powstałego dzięki dofinansowaniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pn.: Odkrywamy historię: Ostaszków - Twer - Miednoje, który omawia tematykę Zbrodni Katyńskiej.

Ponadto w latach 1991 - 2013 brała aktywny udział jako współorganizatorka obchodów rocznicowych na terenie Rzeszowa, upamiętniających policjantów II RP jako ofiary Zbrodni Katyńskiej (kwiecień) oraz 17 września 1939 r. - agresję sowiecką na Polskę (wrzesień).

Śp. Anatolia Gazda za wolontariat na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszania Rodzina Policyjna 1939 r. została m.in. uhonorowana:

  • Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji,
  • Medalem Pro Patria,
  • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
  • Medalem Inviktus Gloria,
  • Ryngrafem Honorowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

5 listopada 2013 roku Śp. Anatolia Gazda została wyróżniona przez Instytut Pamięci Narodowej, Nagrodą Honorową „Świadek Historii". Wręczenia nagrody dokonał ówczesny Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

 

W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
z/s w Katowicach na ręce najbliższych Śp. Anatolii Gazdy
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

  • Śp. Anatolia Gazda