Aktualności

KISIELIN 2017 - Pielgrzymka na groby policjantów II RP

Data publikacji 23.06.2017

W dniach 19 - 21 czerwca 2017 roku odbyła się pielgrzymka na groby policjantów II RP, którzy w latach 1920 - 1939 oddali życie w obronie prawa i Ojczyzny na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej Polskiej a obecnie spoczywają na terenach należących do Ukrainy.

Na zaproszenie działaczy Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Katowicach w pielgrzymce uczestniczyła Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka.

Do Kisielina w powiecie wołyńskim udała się grupa policyjnych związkowców z Województwa Śląskiego oraz innych województw. Policjanci zgodnie z planem oczyścili i uporządkowali  policyjne i wojskowe mogiły z okresu z lat 1920 - 1939.

Odwiedzili również cmentarz we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie spoczywają polscy policjanci i żołnierze by zapalić znicze pamięci, złożyć kwiaty oraz odmówić modlitwę za tych, co za Ojczyznę życie oddali.