Aktualności

Dzień pamięci o funkcjonariuszach Policji II RP - Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 20.04.2017

20 kwietnia 2017 roku przy Obeliskiu Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska, na terenie Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyły się centralne uroczystości policyjne upamiętniające martyrologię funkcjonariuszy Policji II RP - Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Organizatorami uroczystości była Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji, Gospodarzem – Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Na zaproszenie organizatorów w uroczystości wzięła udział delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na czele z Prezes Teresą Bracką. W składzie delegacji Śląski Garnizon Policji reprezentował: sierż. szt. Damian Gembala z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

W ceremonii uczestniczyli m.in.: Minister MSWiA Mariusz Błaszczak, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, kierownictwo służb podległych MSWiA i MON, przedstawiciele stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz „Rodzina Katyńska”, przedstawiciele NSZZ Policjantów na czele z Przewodniczącym ZG NSZZ Policjantów asp. szt. Rafałem Jankowskim.

- 77 lat temu, w kwietniu 1940 roku Sowieci bestialsko zamordowali elitę polskiego narodu. Tylko dlatego, że byli to ludzie, którzy nosili polskie mundury i z oddaniem służyli Rzeczypospolitej – podkreślił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. – Byli dla nich groźni, niezłomni w swym patriotyzmie, postanowili więc unicestwić ich w taki sposób, aby ślad po nich zaginął na zawsze. Zbrodni jednak nie udało się ukryć, a prawdy o niej zafałszować. Na kłamstwo katyńskie bardzo mocno uczulony był prezydent RP Lech Kaczyński, który zdecydowanie domagał się od Rosji całkowitej prawdy o losie tysięcy Polaków zaginionych na Wschodzie. Domagał się „odkłamania” historii i uznania zbrodni katyńskiej za ludobójstwo.

Minister Mariusz Błaszczak wyraził zadowolenie, że współcześni policjanci kultywują pamięć o swych przodkach. - To właściwa droga do budowy etosu policyjnej służby – podkreślił.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk przypomniał pokrótce historię zbrodni katyńskiej.

- Oddając hołd wszystkim jej ofiarom, należy pamiętać o ponad 22 tys. polskich obywatelach zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, w tym oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Straży Granicznej, Straży Więziennej, żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza oraz o kilku tysiącach funkcjonariuszy Policji Państwowej. Zwrócił też uwagę na sytuację członków rodzin zamordowanych policjantów, którzy przez lata – opłakując swych bliskich – cierpieli z powodu braku informacji o ich losie, a także wielu kłamstw i upokorzeń. Dziś działają oni w stowarzyszeniach Rodzin Policyjnych 1939 r. oraz Rodzin Katyńskich, kultywując pamięć, krzewiąc historię o tych wydarzeniach i walcząc na forum międzynarodowym o uznanie sowieckich zbrodni za ludobójstwo.

W intencji poległych i zamordowanych policjantów II RP modlitwę ekumeniczną odmówili Ks. Józef Jachimczak, kapelan Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz ks. Andrzej Bołbot, Naczelny kapelan Prawosławny Policji. Następnie zebrani minutą ciszy oddali hołd pomordowanym policjantom.

Złożenie wieńców i wiązanek zakończyło uroczystości przed obeliskiem poświęconym poległym policjantom. Kontynuowano je w obiekcie KGP przy ul. Orkana 14, gdzie przygotowano trzy okolicznościowe wystawy, pod wspólnym tytułem „77 lat Wspólnej Pamięci”. Ekspozycje udostępniły: Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

 

77 lat Wspólnej Pamięci

Uroczystego otwarcia ekspozycji dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Dziękując za zaangażowanie i wysiłek włożony w ich przygotowanie, Komendant Główny zaakcentował,  że chce w ten sposób oddać hołd wszystkim ofiarom sowieckiej zbrodni. - To wydarzenie ekspozycyjne ma na celu przybliżenie nie tylko trudnej historii naszego kraju, historii tysięcy istnień ludzkich, ale jest również zapisem naszej wspólnej pamięci, pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej – podkreślił.

Ekspozycja Muzeum Katyńskiego zatytułowana ”Dowody winy – dowody prawdy” ukazała relikwie wydobyte z dołów śmierci w Miednoje i innych miejsc spoczynku policjantów, pomordowanych wiosną 1940 roku. Zaprezentowano na niej m.in. orzełki z policyjnych czapek, odznaki Policji Państwowej, fragmenty mundurów, guziki, oraz rzeczy osobiste. Jej uzupełnieniem były kopie listów i kartek pocztowych więźniów Ostaszkowa do rodzin.

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprezentowała wystawę edukacyjną „Miednoje - policyjny Katyń”, składającą się z 23 plansz z fotografiami archiwalnymi polskich oficerów i policjantów – ofiar katyńskiego ludobójstwa. Przedstawia genezę i przebieg Zbrodni Katyńskiej, która do tej pory nie została osądzona, a jej sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności.

Polskie więziennictwo 1919-1945” to tytuł wystawy przygotowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. Ekspozycja ukazuje historię powstania i organizacji służby w okresie międzywojennym oraz okupacji hitlerowskiej, wraz z represjami okupanta wobec więzienników.

Na ekspozycji zgromadzono m.in. przedwojenne dokumenty, fotografie, akcesoria służbowe.

Zaproszeni goście mieli również okazję obejrzenia jeszcze jednej wystawy, poświęconej historii „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”, przygotowanej dzięki współpracy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. Wystawa ta jest uzupełnieniem wystawy historycznej o „Policja Państwowa 1919-1939”, która miała otwarcie 21 litego 2017 roku w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, przygotowanej przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP wraz z Narodowym Archiwum Cyfrowym, która stała się niejako klamrą historyczną dla wydarzeń związanych z obchodami Zbrodni Katyńskiej 1940 roku.

Uzupełnieniem przedsięwzięć ekspozycyjnych była projekcja filmu poświęconego Policji Państwowej na Wschodnich Kresach RP.

FOTO: OSRP_1939, KGP