Aktualności

POLICYJNY ZNAK PAMIĘCI – „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922 – 1939”

Data publikacji 07.04.2017

7 kwietnia 2017 roku w Biurze Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyło się robocze spotkanie, związane z wydaniem książki, która będzie kontynuacją wydawniczą historii Policji II RP. Nowa pozycja będzie przedstawiała historię Policji Województwa Śląskiego II RP, która strzegła bezpieczeństwa w ówczesnym Województwie Śląskim w latach 1922 - 1939.

W spotkaniu Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach reprezentowała Prezes Teresa Bracka i członek Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Grześkowiak.

Natomiast Biuro Historii i Tradycji Policji było reprezentowane przez: p.o. Dyrektora Biura kom.  Krzysztofa Musielaka, podinsp.  Lesława  Sztangreta oraz Magdalenę Zychowicz.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z powstaniem publikacji, dokonano wstępnej kwerendy materiału ikonograficznego, który ma być ujęty w książce.

Książka powstanie w formie albumu fotograficznego, której wydawcami będą Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. i Biuro Historii Policji KGP. Wydanie zostało zaplanowane na jesień 2017 roku.