Aktualności

Spotkanie opłatkowe u Marszałka Województwa Śląskiego

Data publikacji 16.12.2016

15 grudnia 2016 roku w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk kombatancko - patriotycznych i służb mundurowych województwa śląskiego.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi w spotkaniu wzięła udział delegacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach z Prezes Teresą Bracką na czele oraz Katowickiego Oddziału naszego Stowarzyszenia, której przewodniczył Bolesław Piątek i Danuta Pająk.

Witam bardzo serdecznie bliskich mojemu sercu kombatantów, uczestników walk na wielu frontach, rodziny poległych w walce o Ojczyznę, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli organizacji niepodległościowych i młodzież. To kolejna okazja, by wyrazić wdzięczność za to, co zrobiliście i robicie dla niepodległej Polski. Dzięki wam możemy łamać się opłatkiem w wolnej Polsce, dlatego że wzięliście na siebie trud walki o niepodległość. Łączy nas wielka wspólnota, a tą wspólnotą jest niepodległa Polska” - powiedział Marszałek Wojciech Saługa.

Odczytano list z życzeniami Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz uczczono minutą ciszy poległych w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmarłych kombatantów.

Zgromadzonym życzenia złożyli duchowni: Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej Ks. dr Adam Wodarczyk,  Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Ks. bp Marian Niemiec, Ks. Proboszcz Parafii Prawosławnej płk  Mitrat Sergiusz Dziewiatowski i Kapelan bytomskiego Garnizonu WP Ks. mjr Janusz Kłopot.

Nasze doświadczenia, a zwłaszcza historia życia obecnych tu kombatantów, pokazują że na świecie brakuje pokoju. To spotkanie świąteczne dowodzi, że potrzebujemy Boga. On daje pokój, którego świat dać nie może. Życzę, by Jezus Chrystus zagościł w naszych sercach i wnosił w nie ład i pokój” – powiedział Ks.  bp dr  Adam Wodarczyk.

Spotkanie zwieńczyło przekazanie Betlejemskiego  Światełka Pokoju przez druhny i druhów Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu policyjnych muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.