Aktualności

Votum Policjanta Polskiego 1936 - 2016

Data publikacji 02.12.2016

29 listopada 2016 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbyła się uroczystość, która oficjalnie zamknęła obchody Jubileuszowych XV Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego.

Na uroczystość została zaproszona delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., której przewodniczyła Prezes Teresa Bracka.

Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Ks. gen. WP dr Józefa Guzdka, który jest również Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji rozpoczęła uroczystości. Wszyscy zebrani modlili się w intencji Policji oraz członków NSZZ Policjantów i ich rodzin.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. od ponad 26 lat współpracuje z policyjnymi związkowcami, a w szczególności z Zarządem Głównym NSZZP w Warszawie, Zarządami Wojewódzkimi NSZZP w Katowicach i Poznaniu oraz Zarządem Szkolnym NSZZP w Szkole Policji w Katowicach. Policyjne związki są współorganizatorem od 15 lat Spotkań Środowiska Policyjnego na Jasnej Górze, którego inicjatorem w roku 2001 było nasze Stowarzyszenie.

W liturgii uczestniczyli m. in.: Minister Jarosław Zieliński, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach i nadinsp. Helena Michalak, Komendanci Wojewódzcy i Stołeczny Policji.

Po Mszy Św. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP  asp. szt. Grzegorz Nems przekazał na ręce Ks. Biskupa Józefa Guzdka replikę „Votum Policjanta Polskiego”. Ofiarowany ryngraf nawiązuje stylistyką do podobnego votum jakie w roku 1936 pozostawiła w Jasnogórskim Sanktuarium pielgrzymka Klubu Szeregowych  Policji Państwowej w Warszawie. Indywidualne repliki „Votum Policjanta Polskiego”  otrzymało kilkadziesiąt osób.

Votum zostali również uhonorowani przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszania Rodzina Policyjna 1939 r.: Prezes Teresa Bracka i Grzegorz Grześkowiak - członek Zarządu.

Główne votum zostało ofiarowane na Jasnej Górze 25 września 2016 roku podczas XV Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego.

Ks. Biskup Józef Guzdek odznaczył Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” kilkanaście osób ze środowiska policyjnego. Wśród uhonorowanych Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki była Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka.

Muzyczną oprawę Mszy Św. zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji.

Podczas uroczystości na podstawie Uchwały Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. z/s w Katowicach nadano godność Honorowego Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. - Krajowemu Duszpasterzowi Policji Ks. bp. gen. WP Józefowi Guzdkowi oraz Naczelnemu Kapelanowi Policji Ks. Janowi Kotowi. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka wręczyła im dyplomy i odznaki Stowarzyszenia w asyście nadinsp. Jana Lacha i nadinsp. Heleny Michalak.