Aktualności

Warszawska konferencja: Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej

Data publikacji 09.06.2016

7 czerwca 2016 roku w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Funkcjonariusze Policji Państwowej - Cichociemni Żołnierze AK” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Na zaproszenie organizatora w konferencji wzięła udział delegacja Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. na czele z Prezes Teresą Bracką oraz przedstawiciele oddziałów naszego Stowarzyszenia z Bielska-Białej, Katowic oraz Kielc.

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste otwarcie wystawy, poświęconej dziewięciu funkcjonariuszom Policji II RP, która została przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie w związku z obchodami „Roku Cichociemnych”. W uroczystości otwarcia wystawy i konferencji  uczestniczyli: Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz Komendanci Szkół Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji a także zaproszeni goście.

W części merytorycznej konferencji swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Mirosław Golon, mł. insp. dr Marek Fałdowski oraz dr Krzysztof Tochman, moderatorem konferencji był Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP mł. insp. Daniel Głowacz.

 

FOTO: P. OSTASZEWSKI